Polityka prywatności

 

 

 

 

 

Polityka prywatności Sklepu

„https://www.firanlove.pl/”

 

 

 

I.              Postanowienia ogólne.

 

Dziękujemy za zainteresowanie sklepem internetowym dostępnym pod adresem https://www.firanlove.pl/ (dalej jako: „Sklep”). Ochrona Twoich danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna i cieszymy się, że nam zaufałeś. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies („Polityka”) opisuje jakie dane przetwarzamy o Tobie, w jakich celach i w związku z tym jakie przysługują Ci prawa. Świadcząc usługi dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się w sposób bezpieczny i w oparciu o przepisy „RODO” (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką, a w razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Życzymy miłej lektury!

 

 

II.             Administrator danych

 

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest CASANDRA SP ZOO, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS . REGON: , NIP: 8672241493 („Administrator”). Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu prosimy kierować do Administratora Sklepu, pod następujący adres e-mail: kasandrafiranki@gmail.com.

 

III.           Zakres danych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie w jakim zostały one pozyskane za pośrednictwem Sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail kasandrafiranki@gmail.com. Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, prowadzona z Tobą rozmowa może być przez nas nagrywana, o czym poinformujemy Cię na wstępie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na nagrywanie, rozmowa zostanie przerwana i zarekomendujemy Ci dalszy kontakt ze Sklepem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. e-mail lub czat).

 

IV.           Cele i podstawy przetwarzania

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Sklepie głównie za pośrednictwem wykorzystywanych formularzy, w celu:

 

1)    wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Sklepie lub skorzystaniem z usługi dostępnej za jego pośrednictwem oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Sklepie lub skorzystały z usługi z jego wykorzystaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

2)    odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

3)    marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną ( art.6 ust. 1 lit. a RODO);

 

4)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

5)    w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

6)    w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust. 1 lit .f RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w związku z rejestracją w Sklepie lub skorzystaniem z usługi z jego wykorzystaniem, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych.

 

Ponadto, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).

 

Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać prze Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.

 

V.            Retencja

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są nam niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania Twoich danych osobowych, w zależności od kategorii danych, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy wciąż jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem i czy korzystasz ze Sklepu(w najszerszym możliwym zakresie Administrator usuwa Twoje dane gdy przestajesz być użytkownikiem Sklepu); (ii) okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń biznesowych albo konsumenckich (3 do 6 lat) (iii) obowiązkowe okresy retencji wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, a którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy).

VI.           Powierzenie przetwarzania danych i odbiorcy

 

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadcząc usługi na naszą rzecz, przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu oraz wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wytyczne (podmioty przetwarzające dane lub inaczej „processorzy”). W szczególności, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane będących hostingodawcami, wybieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE, a także innym starannie wyselekcjonowanym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz usługi IT, usługi księgowe lub rachunkowe lub inne usługi prawne bądź doradcze.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Istnieje jednak możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, pod warunkiem, że będzie istniała podstawa prawna udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy). W przypadku nabycia Sklepu przez podmiot trzeci, Twoje dane mogą zostać udostępnione takiemu podmiotowi.

 

VII.          Twoje prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

1.     Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii. Masz prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, które o Tobie przetwarzamy, oraz m.in. następujących informacji: w jakich celach przetwarzamy dane, komu je przekazujemy, jak długo je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Wszystkie te informacje zawarte są w Polityce, którą czytasz, jednak jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz wykonać swoje prawo dostępu do danych kontaktując się z nami pod adresem e-mail kasandrafiranki@gmail.com. Wszelkie informacje zostaną udzielone Ci w maksymalnym terminie 30 dni. Twoje prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w pewnych okolicznościach, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

2.     Prawo do sprostowania danych. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane się zdezaktualizowały lub są z jakiegokolwiek innego powodu niepoprawne, masz prawo żądać, abyśmy je poprawili. W takim wypadku skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie wprowadzimy właściwe zmiany.

3.     Prawo do usunięcia danych. Masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, m.in., jeżeli przestaną być nam niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane (szczególnie jeżeli przestaniesz być użytkownikiem Sklepu) lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania bądź cofniesz zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania. Usunięcie danych potwierdzimy mailowo w powyższym terminie. W prawnie uzasadnionych okolicznościach (gdy wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub jest konieczne do dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami), będziemy przetwarzać Twoje dane pomimo Twojego żądania ich usunięcia.

4.     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w celach marketingowych), przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Podobnie jak w przypadku innych praw, ustosunkujemy się do Twojego żądania w maksymalnym terminie 30 dni.

5.     Pozostałe prawa. Ponadto, zgodnie z RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (np.: jeżeli kwestionujesz zgodność z prawem prowadzonego przez nas przetwarzania), a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli masz uwagi donośnie do tego jak przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: kasandrafiranki@gmail.com. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Przysługuje Ci też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII.        Newsletter

 

W związku z korzystaniem ze Sklepu możesz zapisać się na otrzymywanie od nas newslettera, tj. dostarczania informacji, w tym handlowych oraz marketingu bezpośredniego na adres poczty elektronicznej podanej przez Ciebie. Zapis na newsletter odbywa się przez samodzielne wprowadzenie adresu e-mail przez Użytkownika na stronie głównej Sklepu i kliknięcie przycisku „Zapisz się”.

Aby zrezygnować z newslettera powinieneś kliknąć aktywny link na końcu wiadomości otrzymanej w ramach newslettera lub napisać na adres e-mail Administratora z prośbą o usunięcie z listy osób objętych wysyłką newslettera.

 

IX.           PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

 

1.     W celu poprawy działania Sklepu korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak web beacons i device fingerprinting. Korzystamy również z narzędzi Google Analytics. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii może wpływać na poprawne działanie Sklepu.

2.     Pliki cookies to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstowe, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep do Twoich indywidualnych potrzeb. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”: „sesyjne cookie”, które zostają wykasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu strony, a także „trwałe cookies”, które pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia. Przetwarzanie i korzystanie z plików „cookie” jest domyślnie włączone. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym czasie. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii, a także możliwości ich wyłączenia dla danej przeglądarki znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

3.     Web beacons (zwane również „pixel tags”) to pliki przezroczystych obrazów wykorzystywanych do monitorowania Twojej wizyty w ramach Sklepu i jego interakcji ze stroną internetową.

4.     Google Analytics to narzędzie, z którego korzystamy w celu zliczania wizyt w Sklepie, sprawdzania jego działania i udoskonalania jego funkcjonowania.

5.     Więcej informacji na temat narzędzi Google Analytics oraz prywatności użytkowników znajduje się na następującej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

6.     Device fingerprinting to technologia, która umożliwia nam gromadzenie informacji o Twoim urządzeniu (rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, wtyczki, strefa czasowa, inne ustawienia). Wykorzystujemy te informacje do identyfikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.

7.     Umożliwiamy logowanie się do Sklepu za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), która to spółka działa jako odrębny administrator danych. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swój login i hasło. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy i z portalu Facebook następujące dane: adres e-mail.

8.     Dodatkowe informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

9.     Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą konta Google. To usługa, którą świadczy Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google”)), która to spółka działa jako odrębny administrator danych. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy następujące dane: adres e-mail.

10.  Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 

 

X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Sklepu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Sklepie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Sklepie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną

2.     Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.